Consultancy

Consultancy is een ruim begrip. Een opsomming van diensten die Instituut Dorenbos c.s. levert die het etiket consultancy dragen valt dan ook niet te geven. Wel is de ervaring van Dorenbos c.s. dat voltooide training- en coachingtrajecten en de bijbehorende nazorg regelmatig aanleiding geven tot vervolgwensen en behoeften als gevolg van deze trajecten

Vanzelfsprekend wordt deze consultancy-behoefte niet aan ons instituut voorgelegd als de eerdere trajecten niet succesvol zijn geweest.

"Consultancy diensten zijn altijd specifiek, duidelijk omlijnd en volledig afgestemd op de behoefte."
           
Onze aangesloten consultants worden afhankelijk van de specifiek benodigde expertise ingezet, ieder met een eigen specialisme en aantoonbaar trackrecord.
De specialismen die we in huis hebben bevinden zich op het terrein van algemene strategie, sales strategy, financieel management, change management en HR management in diverse bedrijfstakken.


Wij zijn er trots op, dat wij na lang onderzoek een methode hebben ontwikkeld waarin de verkoper positieve invloed heeft op het gedrag van de (potentiële) klant en deze dat als zeer prettig ervaart. Bij de ontwikkeling van deze methode is rekening gehouden met het feit dat bepaald gedrag niet per definitie goed of slecht is. Naast de professionele verkoopstappen in onze 10 pijlen methode, brengen wij in onze verkooptrainingen het gedrag van de (potentiële) klant in kaart zonder de (potentiële) klant in hokjes te plaatsen en trainen wij op welke manier de verkoper de (potentiële) klant het beste kan helpen bij het inkopen en het positief veranderen van het gedrag van de (potentiële) klant. Hierdoor zal het persoonlijk vertrouwen tussen uw verkoper en de (potentiële) klant aanzienlijk verbeteren.

Maak vrijblijvend een afspraak